2017-06-13

Bin nya hyresgäster i Port of Gothenburg Logistics Park

Senaste hyresgästen i Port of Gothenburg Logistics Park är en bikupa full med honungsbin. Lagom till sensommaren kommer de första burkarna honung kunna levereras till fastighetsägarna i logistikparken.

– Vi har valt att bli faddrar för en bikupa för allt det goda bina gör för den biologiska mångfalden. För oss är det viktigt att växa på ett hållbart sätt och vi arbetar med flera olika satsningar för att försöka kompensera för det intrång vi gör i naturen, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef på Göteborgs Hamn AB.

Bin är idag hotade på många sätt. Många olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar.

Bland hasselsnokar och hackspettar
Bina får goda grannar i två fridlysta djurarter, hasselsnokar och mindre hackspett, som sedan tidigare flyttats till Svarte Mosse och fått nya hem i och med byggandet av Port of Gothenburg Logistics Park.

    

Korta bifakta:
Det finns 285 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor.

Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor, ca 50 000 bin bor tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och flera arter lever faktiskt ensamma, de solitära bina. De tillverkar inte honung, men är mycket viktiga för att befrukta våra växter.

Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung. För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Mer än en tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. Äpple och jordgubbar är två exempel.

 

Läs också: Göteborgs Hamn bidrar till att stärka djur- och växtarter.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss