Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vadhav i Torsviken

Göteborgs Hamn har tillsammans med bland annat Trafikverket och de ornitologiska föreningarna i området byggt en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde detta tillstånd. Sedan dess har Göteborgs Hamn arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

Ren lera från den nya tunneln

Göteborgs Hamn har sedan 2009 arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv. Innan vadhavet kunde anläggas behövde platsen förstärkas och mudderplatsen täckas över med rent material. Lera från bygget av Marieholmstunneln inne i Göteborg användes som skyddsbarriär över den förorenade marken. Under 2018–2021 byggdes vallar, öar, inlopp och utloppsystemet för själva vadhavet. Bassängen fylldes med vatten under senvåren 2021.

Upplev det rika naturlivet

Vadhavet ligger i anslutning till det skyddade fågelområdet Torsviken. Promenadstig finns runt hela området. Stigen har anlagts i samarbete med Park- och naturförvaltningen och Västra Hisingen. Göteborgs Hamn hoppas kunna erbjuda våra grannar ett rikt natur och friluftsliv i Torsviken.

Fakta mudderupplag
Området är cirka 16,6 hektar stort, där ytan ligger cirka 2,5 meter över havet och botten på upplaget ligger 3–4 meter under havsytan. Under åren har cirka 1,3 miljoner kubikmeter muddermassor lagts upp på platsen. Mudderupplaget har nu sluttäckts med 0,5–1 meter rena massor.

Fakta vadhav
Vadhavet är cirka 7 hektar. Bassängen innehåller tre öar. Vattnet i bassängen kommer att variera med årstiderna, från som lägst 20 cm till som högst 50 cm. Botten på bassängen ligger 3,5 meter över havsytan. Vallarna och öarna är en meter höga räknat från bassängens botten. Slänterna i bassängen har en lutning på omkring 6 grader.

INFORMATION

 • Färdigställt
  2021
 • I samarbete med
  Trafikverket
 • Plats
  Torsviken, Hisingen

PROJEKTKONTAKT

 • Eduardo Epifanio
  Eduardo Epifanio
  Project Manager
  +46 31 368 75 52

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Via projektet tar hamnen ansvar för tidigare mudderupplag och nyttjande av resurser, genom att återställa området. Utvecklingen av vadhavet har skett tillsammans med lokala intresseorganisationer, med syftet stärka djur- och naturliv i Torslandaviken.

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Relaterade nyheter

12 FEB 2016
Möt fåglar, fjärilar och rara växter i Torslandaviken
04 FEB 2016
Göteborgs Hamn anlägger vadhav för fåglar