Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vadhav i Torsviken

Nu bygger Göteborgs Hamn tillsammans med Trafikverket en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde detta tillstånd. Sedan dess har Göteborgs Hamn arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

Ren lera från den nya tunneln
Innan vadhavet kunde anläggas behövde förstärkningsarbeten göras och mudderplatsen täcktes över med ett rent material. Här kommer den nya Marieholmstunneln in i bilden. Vid bygget av tunneln inne i Göteborg grävdes stora mängder lera upp. Denna glaciala lera användes till att täcka över förorenad mark och på så sätt skapa en skyddsbarriär. Denna fas färdigställdes i mitten av 2019 och sedan dess har arbetet med att schakta och installera inlopp och utloppsystemet fortlöpt. Detta ska skapa ett inlopp av vatten från Torslandaviken till den nya bassängen. Planer är att fylla bassängen med vatten under sommaren 2021. INFORMATION

 • Färdigställt
  2021
 • I samarbete med
  Trafikverket
 • Plats
  Torsviken, Hisingen

PROJEKTKONTAKT

 • Eduardo Epifanio
  Eduardo Epifanio
  Project Manager
  +46 31 368 75 52

Relaterade nyheter

12 FEB 2016
Möt fåglar, fjärilar och rara växter i Torslandaviken
04 FEB 2016
Göteborgs Hamn anlägger vadhav för fåglar