Göteborgs Hamn AB - Startsida

Track & Trace

Ett digitalt verktyg som gör det enkelt att följa gods i realtid. Genom ökad visibilitet möjliggör Port Optimizer ™ Track&Trace effektivisering av godsflödet för flera aktörer så som varuägare, tågoperatörer och terminaloperatörer.

Vill du veta mer? Välkommen att delta på vårt lanseringswebbinarium den 27:e oktober. Registrera dig här.


Information om applikationen
 

Track&Trace stöttar transportkedjan i sin helhet genom ett system där du kan följa ditt gods position och status, från avresa till ankomst. I applikationen är data från flera aktörer sammanställd vilket ger en överblick av leveranskedjanDu kan både se estimerade tidpunkter för godsets resa och följa hur det i realtid passerar milstolpar längs vägen. Exempelvis att fartyget har anlöpt eller när tåget har passerat en stationDu kan enkelt välja vad du vill se och få notifieringar anpassade efter dina behov. 

Följande information är tillgänglig i Track&Trace:  

 • Vilka fartyg godset befinner sig på 
 • Vilken tid det lastats av vid kaj  
 • När det lämnar/ankommer hamnterminalen via järnväg 
 • Position var godset befinner sig under färd 
 • ETA för ankomst till inlandsterminal 
 • ETA för ankomst till hamnterminal 
 • Notis för avvikelser 
 • Med mera 

Applikationen sammanställer data från bland annat: 

 • Fartyg 
 • Hamnterminal  
 • Tågspeditör 
 • Tågoperatörer via Trafikverket 
 • Inlandsterminal 

Läs mer om applikationen Port Optimizer Track&Trace i broschyren.

Lansering och registrering till webbinarium 

I ett första skede fokuserar applikationen på godsets väg mellan hamnterminal och inlandsterminal via järnväg. Lansering för den första sträckan som är mellan Göteborg och Eskilstuna sker under hösten 2021. Läs mer om bakgrunden till initiativet och teamet bakom i pressreleasen 

Vill du veta mer? Välkommen att delta på vårt lanseringswebbinarum den 27:e oktober. Registrera dig här.  

Det digitala spårningsverktyget är en del i satsningen Digitaliserad hamn. Du kan läsa mer om digitala satsningarna inom Göteborgs Hamn här

Joseph Sandwing

Joseph Sandwing

Head of Digital Business Transformation