Göteborgs Hamn AB - Startsida

Sveaterminalen - ny väderskyddad omlastningsterminal

En ny spåransluten omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Terminalen, som är placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler, erbjuder väderskyddad omlastning.

I april 2019 sattes spaden i marken för bygget av en ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – Sveaterminalen. I september 2020 stod den klar att tas i bruk. Tåg med inkommande exportgods körs direkt in på den spåranslutna terminalen för snabb omlastning till container och sedan vidare på sjötransport till svensk industris globala marknader runt om i världen.

Över den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan finns idag ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka tre stora fotbollsplaner. Detta innebär väderskyddad och modern omlastning.

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna produktions- och uppställningsytor samt fem järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet på ett cirka 360 meter långt produktionsspår, och övriga fyra spår används för tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och tåg. Detta avlastar hela Hamnbanan, hamnens järnvägssystem, och minskar känsligheten för störningar.

Led i större satsning på järnväg

Sveaterminalen är den senaste i raden av investeringar på järnvägssidan i Göteborgs hamn de senaste åren. Bland åtgärderna märks bygget av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan och APM Terminals tidigare modernisering och kapacitetsökning på containerterminalens järnvägsharpa.

INFORMATION

 • Byggstart
  April 2019
 • Driftstart
  September/oktober 2020
 • Terminalyta
  45 000 kvm
 • Tältyta
  21 600 kvm

PROJEKTKONTAKT

 • Magnus Nordfeldt
  Magnus Nordfeldt
  Projektledare
  +46 31 368 76 40

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Terminalen bidrar till färre lastbilstransporter och att mer gods kan transporteras via tåg. Detta bidrar till att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

Projektet berör följande hållbarhetsmål