Göteborgs Hamn AB - Startsida

Logistic Hub Scandinavia

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge i 20 år i rad. En avgörande faktor bakom detta är Göteborgs Hamn med vårt unika geografiska läge. Men det finns fler orsaker och fler aktörer som ligger bakom den obestridda framgången, en av dessa är Logistic Hub Scandinavia.

Logistic Hub Scandinavia är ett unikt, gränsöverskridande samarbete mellan Business Region Göteborg, Swedavia Airport Landvetter och Göteborgs Hamn för att stärka regionens position som ledande logistikläge. Detta skall uppnås genom att attrahera logistiketableringar samt nya flyg- och fartygslinjer. Aktörerna samverkar för att stärka Göteborgs roll som transportnav och logistiskt centrum för Skandinavien och norra Europa.

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och direktlinjer för godståg, så kallade tågpendlar, ger företag i Norge och Sverige möjlighet till klimatvänliga transporter till och från Göteborg Hamn. Godskedjan stärks av Landvetter flygplats som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan. Buisness Region Göteborg har en central roll i utvecklingen av logistikcentrumet i Skandinavien och erbjuder både avancerade och kostnadsfria tjänster inom investering och etablering i regionen.

Genom kombinationen av Skandinaviens största hamn och en internationell flygplats finns hela världen inom räckhåll.

Läs mer på Buisness Region Göteborgs webplats

PROJEKTKONTAKT

  • Jacob  Minnhagen
    Jacob Minnhagen
    Senior Manager Market Development
    031-368 76 19