Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kustkajen 2.0

Göteborgs Hamn AB ska i detta projekt återinvestera i en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Reinvesteringen kommer att omfatta rivningsarbeten, geotekniska förbättringar, ny grund, ny kaj och i vissa delar ny processlayout och utrustning.

Projektets huvudmål är att utföra förprojektering/projektering samt anläggningsarbeten för byte av befintlig kaj, arrangemang för geotekniska lösningar och processutrustning.

Kajens hela längd är cirka 300 m och projektet var i en mycket tidig bedömning år 2021 uppskattat till 50–60 miljoner €.

Förstudie/förprojektering är preliminärt planerat till att starta i Q3 2023, och byggnadsarbeten är planerade till att starta Q1-Q2 2026 och pågå fram till Q1 2031.

Inbjudan till tidig entreprenörsdialog

Som en förberedelse inför de kommande faserna bjuder Göteborgs Hamn AB nu in till en tidig entreprenörsdialog i syfte att informera om Projektet. Göteborgs Hamn AB är också intresserad av att inhämta era synpunkter på hur vi planerar upphandlingsfasen, er syn på ett engagemang i förprojekteringsfas, projekteringsfas och byggarbeten som ett eventuellt partneringprojekt.

Med hjälp av dialogen har Göteborgs Hamn AB för avsikt att senare fatta beslut om hur upphandlingen och genomförandet av detta projekt ska utföras utifrån perspektivet "bästa nytta för alla inblandade parter”.

Dialogen äger rum den 22 november i Göteborgs Hamn AB:s lokaler på Emigrantvägen 2B kl. 13.00. På grund av lokalens storlek önskar Göteborgs Hamn AB att varje bolag begränsar sitt deltagande till 2–3 personer. Skulle det behövas ytterligare dialog skapas möjlighet till det.

Agenda

 1. Välkommen/Introduktion
 2. Information om projektet
 3. Hamnens erfarenhet av tidigare byggkontrakt med Partnering
 4. Planering av upphandlingar för projektet
 5. Paus/fika/smörgås
 6. Projektrisker/Projektmöjligheter/Tidschema mm
 7. Frågor/diskussioner mm
 8. Slut (senast kl. 16.00)

Vänligen svara via e-post till inkop@portgot.se senast den 16 november med namn och kontaktuppgifter till den/de som avser att delta.

Skulle du ha några frågor om dialogen som sådan, tveka inte att kontakta Johan Landgren via
johan.landgren@portgot.se eller på telefon
+46 725 166 250

INFORMATION

 • Längd på kaj
  300 meter

PROJEKTKONTAKT

 • Johan Landgren
  Johan Landgren
  Project manager
  +4672 516 62 50

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Vi skapar värde för våra kunder, näringslivet och samhället genom att utveckla godsnavet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

Projektet berör följande hållbarhetsmål