Göteborgs Hamn AB - Startsida

Halvorsäng

I detta attraktiva läge växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar på hamnens mark i Halvorsäng.

Intresset för logistiketableringar i hamnnära lägen är stort i Sverige och internationellt och för Göteborgs hamn är skälen främst:

 • Bästa logistikläge 20 år i rad
 • Skandinaviens största import-/exporthamn
 • Nya stora logistiketableringar, bland annat vid Göteborgs Hamn på Hisingen och vid Landvetter flygplats
 • Korta avstånd från importhamn till lager ger låga logistikkostnader
 • En avancerad, snabbt växande transportinfrastruktur med miljön i fokus
 • Nationellt centrum för forskning och utveckling inom hållbara logistiklösningar och transporter
 • Järnvägen vid hamnen trafikeras dagligen av 70 godståg varav 25 är dedikerade till containrar. Dessa går till städer runt om i hela Sverige och till Norge
 • Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet, bland annat Arken Kombiterminal
 • Närheten till fordonsindustrin och dess underleverantörer

Mål och strategi för markutveckling i Halvorsäng tar utgångspunkt i marknaden, konkurrensläget och hamnens markinnehav för logistikbyggnation med målsättningen att genom erbjudande av högeffektiva logistiklokaler medverka till ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. För uppförda logistikbyggnader är avsikten att teckna hyresavtal med verksamheter som har affärsfördelar med lokalisering i hamnnära läge.

Göteborgs Hamn har sedan 2008 utfört förberedande arbeten inom Halvorsäng och detaljplanen antogs 2015. Det aktuella området omfattar ca 270 000kvm med ca 155 000kvm BTA. Inom delar av Halvorsäng finns möjlighet att uppföra höglager med en totalhöjd på 35 meter, övriga byggnader har en byggnadshöjd på maximalt 15 meter.

Göteborgs Hamns högt satta miljömål kommer att prägla utvecklingen. Det var ett skarpt krav vid val av JV-partner att denne delade våra mål kring miljö och hållbarhet.

Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett ledande logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar. 

Läs mer om samarbetet här.

Läs mer om projektet på Castellums hemsida

Halvorsäng pressmeddelanden

20220308 Allt klart för byggandet av Halvorsäng Logistikpark i Nordens största hamn
20211217 Förbättrad framkomlighet i hamnen när Halvors länk öppnar för trafik
20210622 Göteborgs Hamn redo att gå vidare i gemensamägt bolag med CastellumINFORMATION

 • Planerat byggstart
  2021/2022
 • Storlek
  270 000 m2
 • Byggyta (BTA)
  ca 155 000kvm

PROJEKTKONTAKT

 • Jill Söderwall
  Jill Söderwall
  Vice President Business Area
  +46 31 368 76 15

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Vid etableringen av logistikfastigheter vid Halvorsäng inkluderas hållbarhetsperspektivet, både vid planering och genomförande. Hamnbolaget och Castellum har höga ambitioner inom hållbarhet och kommer tillsammans att arbeta för att verkställa åtgärder för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet inom olika områden.

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Tidslinje

 • Halvorsäng
 • 2021december

  PROJEKTET SJÖSÄTTS