Göteborgs Hamn AB - Startsida

Visionsbild över det nya terminalområdet

Arendal 2 - en ny hamnterminal

En helt ny hamnterminal byggs just nu väster om nuvarande roroterminal vid Arendal.

Dagens ytterhamnar byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit mycket kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal i Arendal.

Byggnation, som är indelad i flera etapper är planerat att pågå mellan 2016 och 2025. Under 2016 och fram till mars 2017 pågick ett pilotprojekt för att testa teknik av stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor. 

Från september 2018 till september 2019 pågick Etapp 1a, vilket innefattar byggnation av vallar för att stänga Arendalsviken, sprängningsarbeten, pålning och byggnation av vallar.  

Under vinter 2020-2021 pågick Etapp 1B och första underhållsmuddringkampanjen för att fylla första byggnationen med stabiliserade muddermassor. 

Totalt har c:a 250.000 m3 massor stabiliserats 

Nu pågår arbetet med att färdigställa Etapp 1 till en terminalyta, detta arbete kommer påbörjas under början av 2023 

Arendal 2 beräknas att stå klart under 2024.  Ytan blir c:a 140 000 kvadratmeter och vi har möjlighet att tillförskaffa oss ett djup på 11 meter. 

INFORMATION

 • Byggstart
  2018
 • Terminalyta
  140 000 m2
 • Max djupgående
  12 meter
 • Teminalen står klar
  2024/2025

PROJEKTKONTAKT

 • David Norén
  David Norén
  Project Manager
  +4631 368 76 62

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Projektet arbetar med resurshushållning genom att nyttja muddermassor från hamnens underhållsmuddring – som annars hade hanterats som avfall.  Inom projektet flyttades över 500 ålar när viken vallades in. Det sker även återplantering av ålgräs, för att ersätta den försvunnit till följd av projektet. Vid upphandling av entreprenaden ställdes sociala krav, som medfört att leverantören PEAB har anställt medarbetare som tidigare stått utanför arbetsmarknaden.

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Projektet i siffror

22hektar

terminalyta

200 000

hanterade godsenheter per år

350 000

kubikmeter muddermassor

Tidplan

 • 2025december

  PROJEKTET I HAMN

 • 2016januari

  PROJEKTET SJÖSÄTTS

Frågor och svar

 • Behövs en ny hamnterminal?
  Ja. Dagens ytterhamnar byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit mycket kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal i Arendal.

 • Vilken typ av gods ska hanteras i den nya hamnterminalen?
  I den nya terminalen kan både rorofartyg och containerfartyg komma att hanteras. I dagsläget är det inte beslutat.

 • Blir det en hamn för oceangående fartyg?
  Nej, det maximala djupgåendet i terminalen blir 12 meter. Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport ut i världen.

Relaterade nyheter

22 JUL 2018
Göteborgs Hamn AB har påbörjat stor återplantering av ålgräs
28 MAR 2017
Förorenade muddermassor blir ny godsterminal i Göteborgs Hamn
02 MAR 2016
Göteborgs Hamn expanderar
12 FEB 2016
Muddermassor blir nya terminalområden
Ladda fler nyheter