Göteborgs Hamn AB - Startsida

Utbyggd hamnbana och förbättrade vägar

I närtid genomförs stora satsningar på att nå hamnen smidigt, både via väg och järnväg.

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar. Det 10 km långa spåret har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Banan trafikeras dagligen av cirka 60-70 godståg. Över hälften av alla containar kommer med tåg istället för med lastbil till hamnen - en mycket hög andel jämfört med andra hamnar världen över.

Den enkelspåriga hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår. Just nu byggs de 3:e etappen av dubbelspår mellan Eriksberg och Pölsebo. Med dubbelspår över Göta Älv har sårbarheten i tågtrafiken minskat markant.

Läs mer om projektet på trafikverkets hemsida 

/

Väg 155 ska förbättras ytterligare, liksom Hisingsleden.

Fortsatt utbyggnad av väg 155

Infarten till hamnen har förbättrats väsentligt under senare tid tack vare nya och mer robusta infartsleder samt två nya trafikplatser –  Vädermotet och Ytterhamnsmotet.

På gång är också  en planskild korsning in till Arendalsområdet. Den ska samordnas med det nya Sörredsmotet.

Relaterade nyheter

19 DEC 2016
Dubbla järnvägsspår över älven i Göteborg i drift
06 OKT 2016
Ny väg vid logistikpark
07 APR 2016
Efterlängtad järnvägsbro klar idag