Göteborgs Hamn AB - Startsida

Digitaliserad hamn - våra projekt

Digitaliserad hamn samlar ihop alla digitala satsningar som görs i hamnen och ska snabba på utvecklingen av digitala verktyg för effektiva och säkrare transporter och fartygsanlöp till och från Göteborgs hamn.

Digitaliserad hamn är all den innovationskraft och satsning på digitalisering som Göteborgs hamn gör för att skapa framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. En modern hamn där människor, teknik och information knyts samman. Göteborgs Hamn AB har en central roll i godsnavet som en neutral garant för integritet när det kommer till kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Digitaliserad hamn är uppdelad i två etapper:

 1. Följ godset. Just nu arbetar vi för fullt med att ta fram en Track & Trace-applikation som ska göra det enkelt att följa godset visuellt.
 2. Effektiva fartygsanlöp. Genom att samköra data från olika aktörer som medverkar i själva anlöpsprocessen in till Göteborgs hamn ska vi ta fram en Just-in-time applikation.

Följ godset

Här ligger fokus på att stödja transportkedjan i sin helhet. Detta genom att erbjuda så kallad Track and trace - ett system där kunder kan följa sitt gods position, från avresa till ankomst. I detta första skede fokuserar vi på godsets väg från hamnterminal, via järnväg, till inlandsterminal och slutligen till varuägaren, och allt i realtid. Lansering sker nu under hösten 2021.

Effektivt fartygsanlöp

I den andra etappen av Digitaliserad hamn arbetar vi med att skapa en så effektiv anlöpsprocess som möjligt. För att ett fartygsanlöp ska fungera optimalt samarbetar många aktörer och har tät dialog. Digitalisering erbjuder nya möjligheter att dela, visa och förutse status kring fartygsanlöpen, vilket ska stärka och höja precisionen. Det första steget tar vi efter sommaren genom lansering av det digitala kajplaneringsverktyget Allberth. Detta ska ge oss förutsättningarna vi behöver för att skapa  ”Just in Time Arrival” (JIT), ett komplett verktyg där alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. JIT kommer sedan att ge oss mer hållbara, effektiva och säkrare anlöp och transporter.

INFORMATION

 • Påbörjades
  2020
 • Slut
  2030

PROJEKTKONTAKT

 • Joseph Sandwing
  Joseph Sandwing
  Head of Digital Business Transformation
  +46 70 562 37 09

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Hållbarhetsperspektivet finns med i samtliga initiativ för en mer digitaliserad hamn. Digitalt utbyte av information och effektiviseringen som det kan innebära kan förhoppningsvis bidra till minskad miljöpåverkan. Det handlar till exempel om lägre klimatpåverkan från fartygsanlöp, när anlöpsprocessen blir mer effektiv.

Projektet berör följande hållbarhetsmål