Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tillgänglighetsredogörelse Goteborgshamn.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborgshamn.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på webbplatsen.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborgshamn.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborgshamn.se

Göteborgs Hamn AB är ansvarig för goteborgshamn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborgshamn.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

 • Listan över Ankomster och avgångar, Årets Kryssningsanlöp är inte anpassade för navigation utan mus och är svår att tolka med skärmläsare. Det gäller även filter- och sökfunktionerna på samma sida.
 • Filter och sökfunktion på sidorna Publikationer och Bildbank går inte att använda utan mus och är svår att tolka med skärmläsare. 
 • Möjligheten att Lämna synpunkter är beroende av extern tjänst som inte uppfyller kraven för tillgänglighet.
 • Det förekommer texter med mörk färg på mörk bakgrund där kontrasten inte uppfyller WCAG:s tillgänglighetskrav.
 • Det finns interaktiva diagram på webbplatsen som saknar funktion för att interagera med utan mus, samt att beskrivning saknas för skärmläsare.
 • Det finns interaktiva kartor på webbplatsen som saknar funktion för att interagera med utan mus.
 • Det finns datatabeller som saknar kolumnhuvuden, vilket försvårar tolkning av innehållet för användare av skärmläsare.
 • Vissa kartor är inte anpassade för mobila enheter och därför tills vidare dolda i mobil.
 • Vissa filmer innehåller texter som inte läses upp eller tillgängliggörs på annat sätt.
 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Vissa bilder på webbplatsen saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Vissa väsentliga funktioner kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren. Detta gäller bl.a. huvudnavigationen på webbplatsen.
 • Bildväxlare fungerar inte utan mus, och bristfällig fokusering gör det svårt att uppfatta innehållet med skärmläsarverktyg.
 • På sidan Destinationen Göteborg används tabeller för utseendets skull. Det kan göra att det blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 22 september 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborgshamn.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Hamn AB

Har du synpunkter på tillgängligheten av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.