Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kontakta oss

Göteborgs Hamn AB har det övergripande ansvaret för att utveckla, underhålla och marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn. Vi är idag 140 personer som, i olika roller, arbetar med att stärka godsnavets tillväxt - på ett så hållbart sätt som möjligt. Nedan hittar du kontaktuppgifter till ett antal nyckelpersoner i bolaget. Har du frågor om gods? Ring din speditör som hjälper dig.

Välj avdelning:

Sök på namn:

Arvid Guthed

Arvid Guthed

Vice President Port Development

+46 31 368 75 82

Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Head of Marketing & Communications

+46 739 503 297

Claes Sundmark

Claes Sundmark

Vice president Sales and Marketing

+46 31 368 75 62

Edvard Molitor

Edvard Molitor

Head of Sustainability

+46 31 368 76 20

Elvir  Dzanic

Elvir Dzanic

CEO

+46 722 558 136

Erik  Hallgren

Erik Hallgren

Vice President Infrastructure

+46 706 177 450

Erik Ahrén

Erik Ahrén

Vice President Finance, Legal & Procurement, CFO

+46 31 368 75 96

Jens  Larsson

Jens Larsson

Head of Public Affairs

+46 31 368 75 41

Jill Söderwall

Jill Söderwall

Vice president Business Areas

+46 31 368 76 15

Julia Christensson

Julia Christensson

Public Affairs, Grant Office

+46 725 87 24 66

Malin Collin

Malin Collin

Vice President Business Strategy, Deputy CEO

+46 31 368 75 40

Port Control

Port Control

Fartygsanmälningar, anlöpsfrågor och övriga frågor efter kontorstid

031-368 75 15

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

PR & Communications Manager

+46 31 368 77 15

Susanne Utbult

Susanne Utbult

Head of Human Resources

+46 31 368 77 21

Thomas Fransson

Thomas Fransson

PSO, Head of Security

+46 31 368 75 00

Åsa Kärnebro

Åsa Kärnebro

Harbour Master, Head of Harbour Master, Captain

+46 31 368 76 33