Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kontakta oss

Göteborgs Hamn AB har det övergripande ansvaret för att utveckla, underhålla och marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn. Vi är idag 160 personer som, i olika roller, arbetar med att stärka godsnavets tillväxt - på ett så hållbart sätt som möjligt. Nedan hittar du kontaktuppgifter till ett antal nyckelpersoner i bolaget. Har du frågor om gods? Ring din speditör som hjälper dig. Har du övriga frågor, ring +46 31 368 75 00 eller mejla oss på: info@portgot.se

Välj avdelning:

Sök på namn:

Antti Laakso

Antti Laakso

Senior Logistics Development Manager

+46 31 368 76 18

Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Head of Marketing & Communications

+46 739 503 297

Christoffer Lillhage

Christoffer Lillhage

Senior Business Development Manager, Energy

+4631 368 75 44

Claes Sundmark

Claes Sundmark

Vice president Sales and Marketing

+46 31 368 75 62

Edvard Molitor

Edvard Molitor

Head of Sustainability

+46 31 368 76 20

Elvir  Dzanic

Elvir Dzanic

CEO

+46 722 558 136

Erik  Hallgren

Erik Hallgren

Vice President Infrastructure

+46 706 177 450

Erik Ahrén

Erik Ahrén

Vice President Finance, Legal & Procurement, CFO

+46 31 368 75 96

Jacob Minnhagen

Jacob Minnhagen

Senior Manager Market Development

+46 31 368 76 19

Jens  Larsson

Jens Larsson

Head of Public Affairs

+46 31 368 75 41

Jill Söderwall

Jill Söderwall

Vice President Business Areas & Partner Management

+46 31 368 76 15

Julia Christensson

Julia Christensson

Public Affairs, Grant Office

+46 725 87 24 66

Kristina Weber

Kristina Weber

Head of Market Intelligence

+46 31 368 76 36

Magnus Rosenqvist

Magnus Rosenqvist

Deputy Head of Security

+46 31 368 75 00

Malin Collin

Malin Collin

Vice President Business Strategy, Deputy CEO

+46 31 368 75 40

Martin Adeteg

Martin Adeteg

Vice President Decarbonisation Health & Safety

031-368 76 21

Port Control

Port Control

Fartygsanmälningar, anlöpsfrågor och övriga frågor efter kontorstid

031-368 75 15

Richard Mellgren

Richard Mellgren

Senior Business Development Manager

+46 31 368 76 80

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

PR & Communications Manager

+46 31 368 77 15

Susanne Utbult

Susanne Utbult

Head of Human Resources

+46 31 368 77 21

Thomas Fransson

Thomas Fransson

PSO, Head of Security

+46 31 368 75 00

Tova McCartney

Tova McCartney

Security administrator

+46313687500

Åsa Kärnebro

Åsa Kärnebro

Harbour Master, Head of Harbour Master, Captain

+46 31 368 75 00