Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hamnens samlade tjänster

Här hittar ni Göteborgs Hamns samlade tjänster listade.

VARUÄGAR-/SPEDITÖRSRELATERAT

Reeferhantering, container och trailer
Temperaturkontroll reeferenheter/tankenheter
Stuff och stripp av enheter
Godslagring, från råvaror till konsumtionsgods
PDI/PDS för nya bilar
Vägning av enheter
Farilgt gods-hantering
Järnvägsupplastning
Förtullningstjänster
Reparationer av järnvägsvagnar och lok
Omlastningar till ex. kassett inkl surrningar
Lastning/lossning av bilar till/från järnväg och bil
Spolning/rengöring av fordon
Uppställning av chassin, dragbilar etc.
Lager, exempelvis Halvorsäng
Lagring energiprodukter
Scanning av nya personbilar
Tunglyft
Inlandsterminaler
Rörledningssystem energiprodukter
Tankbilsuppställning
Spolvattenhantering
Gasning av containers
Onsite packaging services
Pick & Pack
Etikettering
Kvalitékontroll
Pallning/plastning av gods
Blandning av energiprodukter till olika kvaliteter
Uppställning av järnvägsvagnar
Uthyrning av tågset

FARTYGSRELATERAT

Lass/loss fartyg (CT, Ro, Bil, H&H, Bulk, BB, energi)
Bunkring av fartyg
Bunkerbränslelagring
Kryssnings- och PAX service
Skeppsfournering av mat och reservdelar
Fartygsreparationer
Sludge och Waste hantering
Lots
Båtmän
Bogserbåtstjänster
Fartygsklarering
Lashing/unlashing
Kryssningsservice
Dykservicetjänster
Leverans av färskvatten
Brandbekämpning via fartyg

LASTBÄRARRELATERAT

Depåservice, lastade och tomma enheter
Inspektion av enheter
Reparation av enheter
Rengöring av enheter
Tankrengöring
Dragningar mellan terminaler
Köp/sälj/leasing av containers
Filmning av enheter i gater
Tankinspektioner
In-/ur koppling inkl. temperatutkoll av enheter

KONSULT-/IT RELATERAT

Volym- och marknadsanalyser
Expert-/konsult support till kunder
Track & Trace
Grant Office support
Lobby support
Pressaktiviteter/marknadsföring
Miljönätverk
Security
Brand-säkerhet

ÖVRIGT

Kontorsuthyrning
Uthyrning mark
Bemanning
Uthyrning lager/produktionsytor

Kontakt

Claes Sundmark

Claes Sundmark

Vice President Sales and Marketing

031 - 368 75 62