Hållbart hamnbolag

Hållbarhet är ett av Göteborgs Hamn AB:s kärnvärden och en viktig utgångspunkt för allt arbete. I hållbarhet inkluderar vi begreppets samtliga tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk. För oss handlar hållbarhet om att nå en balans mellan dessa tre dimensioner.

Vi har valt att göra hållbarhet till en integrerad del av hela vår verksamhet. Det innebär också att vi inom flera områden tar ett större ansvar än vad lagen kräver samt eftersträvar öppenhet och transparens i allt vi gör.

Fokusområden för vårt ekonomiska ansvar: 

 • Nöjda kunder
 • Utveckling av godsnavet
 • Stabil ekonomi
 • Hög affärsetik

 

Fokusområden för vårt sociala ansvar: 

 • Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Icke-diskriminering
 • Kompetensutveckling
 • Minskat utanförskap

 

Fokusområden för vårt miljöansvar:

 • Klimat
 • Biologisk mångfald
 • Utsläpp till luft
 • Resurseffektivitet


Göteborgs Hamn AB är certifierad enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Göteborgs Hamn AB är även certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning som är gjord i enlighet med det globala hållbarhetsindexet GRI G4. Hållbarhetsredovisningen Hållbar Hamn går att ladda ner längst ned på denna sida (den aktuella publikationen gäller redovisning från förgående år). 

Sedan 2011 har Göteborgs Hamn AB sitt huvudkontor i Amerikaskjulet. 2015 utrustades kontoret med solceller på taket.

Klimatneutralt bolag

Göteborgs Hamn AB är sedan 2015 ett klimatneutralt bolag. Genom att satsa på solceller, biogas och fjärrvärme och andra miljöåtgärder har utsläppen bantats ned till ett minimum. Resten kompenserar vi för genom att bidra till utbyggnaden av vindkraft i Kina.

Hamnbolagets koldioxidutsläpp härstammar till stor del från elförbrukning, uppvärmning av lokaler och drift av arbetsfartyg och produktionsfordon. Den förbrukning som finns klimatkompenserar Göteborgs Hamn AB för ner till sista gram, vilket gör bolaget klimatneutralt.

Klimatkompensationen görs i en vindkraftspark i Jilin-provinsen i nordöstra Kina som drivs uteslutande av pengar från klimatkompenserande företag. Med Göteborgs Hamn AB:s hjälp kan regionen, som domineras av kolkraftverk, minska koldioxidutsläppen med samma mängd som Göteborgs Hamn AB genererar. Läs mer om hur vi arbetat för att bli klimatneutrala.