Hållbart hamnbolag

Hållbarhet är ett av Göteborgs Hamn AB:s kärnvärden och en viktig utgångspunkt för allt arbete. I hållbarhet inkluderar vi begreppets samtliga tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk. För oss handlar hållbarhet om att nå en balans mellan dessa tre dimensioner.

Vi har valt att göra hållbarhet till en integrerad del av hela vår verksamhet. Det innebär också att vi inom flera områden tar ett större ansvar än vad lagen kräver samt eftersträvar öppenhet och transparens i allt vi gör.

Fokusområden för vårt ekonomiska ansvar: 

 • Nöjda kunder
 • Utveckling av godsnavet
 • Stabil ekonomi
 • Hög affärsetik

 

Fokusområden för vårt sociala ansvar: 

 • Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Icke-diskriminering
 • Kompetensutveckling
 • Minskat utanförskap

 

Fokusområden för vårt miljöansvar:

 • Klimat
 • Biologisk mångfald
 • Utsläpp till luft
 • Resurseffektivitet

 

Göteborgs Hamn AB är certifierad enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 1800, kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen Hållbar Hamn går att läsa och ladda ner längst ned på denna sida (den aktuella publikationen gäller redovisning från förgående år).

Sedan 2011 har Göteborgs Hamn AB sitt huvudkontor i Amerikaskjulet. 2015 utrustades kontoret med solceller på taket.