Pågående infrastrukturprojekt i hamnen

Ett smakprov av vad vi jobbar med just nu – hoppas du vill vara med!

Största hamnutbyggnaden sedan sjuttiotalet
För att möta framtidens behov bygger vi en 20 hektar stor hamnterminal. Det är den största expansionen sedan 1970-talet. Terminalen byggs av återvunnet material, lermassor från muddringar i hamnområdet. Vi experimenterar med olika blandningar av lermassorna och betong för att få fram den perfekta konsistensen. En spännande utmaning i projektet är också att återplantera det ålgräs som försvinner när hamnen byggs. Läs mer om den nya terminalen.

Ny logistikpark nära hamnen
Nu växer en 1 miljon kvadratmeter stor logistikpark fram precis i anslutning till Göteborgs Hamn. Här kan företag etablera sig tio minuter från kajkanten. Göteborgs Hamn AB är en av fem fastighetsägare. Att anlägga vår del av parken kommer att innebära spännande utmaningar för våra ingenjörer. Höglager på 35 meter är inritade, liksom järnvägsanslutna lagerbyggnader. Läs mer om den nya logistikparken.

Energihamnen i Göteborg har verksamhet dygnet runt, alla dagar om året. Det innebär att det alltid finns något som behöver fixas så att hamnen hålls i topptrim.

Sveriges största energihamn stärks
Visste du att hälften av Sveriges råoljeimport kommer in via Göteborgs Hamn? De stora tankfartygen lägger till längst ute i hamninloppet. Här slits kajerna av väder och tung fartygstrafik. Nu måste piren förstärkas och till viss del bytas ut. Hög säkerhet och noggranna materialval är centralt i projektet – den här delen av hamnen är viktig för hela landets energiförsörjning. 

Terminal för Europatrafik får nya ytor
Från Älvsborgsterminalen går fartyg med mycket hög frekvens till England och kontinenten. Papper, bilar och stål exporteras – tunga laster som frestar på terminalytan. Här behöver vi reparera och byta täckskikt.  I arbetet expertimenterar vi med nya betong- och armeringstyper för att hitta rätt lösningar för våra förhållanden.  

Vadhav för långbenta fåglar
I närmare fyrtio år har ett område nära hamnen används för att lägga förorenade massor. Nu ser vi till att återställa området till dess ursprungliga natur så långt det går. I området finns flera fridlysta fågelarter och till dessa bygger vi en grund bassäng, ett så kallat vadhav. I arbetet återanvänder vi rena lermassor från stora väg- och tunnelbyggen i Göteborg. Läs mer om vadhavet.