Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hur är det att jobba hos oss?

Hur är det att arbeta som säkerhetssamordnare, projektledare eller affärsutvecklare i Göteborgs Hamn AB? Här berättar några av våra anställda lite mer om vad de gör på jobbet.

/

"Det är jättekul att få vara en del av flera olika avdelningar och projekt och att få träffa en bredd av medarbetare."

Emily Andersson: Projekt och förvaltningsledare.

Bakgrund: Dataekonom, Borås

Med kompetens inom både IT och Ekonomi
Emily började arbeta på Göteborgs Hamn AB 2012, till en början som konsult via Experis men har nu varit anställd sedan 2016.

— Från början jobbade jag på ekonomi, sen var det en kollega som blev mammaledig och då fick jag ett erbjudande att hjälpa till på IT, vilket kändes jätteroligt. Sen genomfördes en omorganisation så jag fick möjlighet att stanna kvar.

Kombinationen av It och ekonomi har följt med Emily sedan utbildningen och fortsätter att ha en positiv inverkan på hennes yrkesroll.

— Min utbildning innebär att jag har 50% IT och 50% ekonomi. När jag valde utbildning var det just detta som lockade, ekonomi har alltid varit ett intresse men sen fastnade jag för att man fick IT biten med, jag har två ben att stå på som jag trivs lika bra med båda två. Jag tror att min roll lite är skapad efter mig. Behovet av denna roll har funnits innan men den är nog lite skräddarsydd efter vad som är mina styrkor. ­

Mellan studierna och Göteborgs Hamn hann Emily med att jobba 15 år på bemanningsföretag, mestadels som redovisningsekonom inom Experis.

— Jag hoppade jag runt inom flera företag och jobbade även lite med sälj. Uppdragen varierade mellan 6 mån och tre år och varierade under en del olika branscher. Det var en plan jag hade efter studierna, att se till att skaffa rejält med arbetserfarenhet för det var ofta det man fick höra när man fick ett nej, att man saknade arbetserfarenhet. Jag märkte att jag hade en styrka i att jag kunde lära mig nya affärssystem väldigt snabbt, antagligen på grund av mitt intresse och min utbildning inom IT.

 Bland det första uppdraget som landade på Emily efter sin start på Hamnbolaget handlande om implementering av ett nytt affärssystem. Här upptäckte Emily att det var roligt och utvecklande att jobba med system och arbeta fram mesta möjliga effektivitet ur dessa.

— Nu har jag hand om flera olika driftobjekt, eller system, som ingår i olika delar av verksamheten. Det är jättekul att få vara en del av flera olika avdelningar och projekt och att få träffa en bredd av medarbetare. Alla vill ju att allt skall fungera effektivt och jag har lärt mig jättemycket av att samarbeta internt.

En modell som innebär samarbete
Inom ITs förvaltning jobbar man inom något som kallas P3-modell, vilket innebär att man har två förvaltare per system, en från IT och en från verksamheten som arbetar väldigt tätt ihop.

— Detta innebär att jag inte behöver ha alla detaljer för verksamhetens behov i huvudet och verksamheten behöver inte ha koll på alla IT detaljer och var ramar för våra tekniska lösningar. Vi lägger ihop den samlade kunskapen för att möta behoven. Det är en väldigt bra modell eftersom man inte kan sätta sig in i hur varje process i varje verksamhet fungerar.

 Emily tycker att den roligaste delen av arbetet är när man hittar effektiva sätt att använda systemen ihop med sina medarbetare medan den största utmaningen är när det sker för många förändringar på kort tid.   

— I grund och botten är jag en problemlösare. För mig är förbättring en del av förvaltning, jag tar inte isär dom begreppen. Vi strävar ju alltid efter att ha standardsystem men vi kan ändå hitta lösningar där vi kan jobba mer effektivt inom standarden. Förvaltningen är alltid målet, för man vill ju att det skall leva vidare. När man jobbar för något där man ser att detta kan leva vidare länge, kanske till och efter att jag inte längre är kvar i företaget, näst efter att lösa problem är detta roligast.

— Förändring är ju en utmaning, det är det för alla, även mig, så där gäller det att mötas och att lyssna på varandra så att alla kan bli nöjda. Jag tycker att vi är bra på förändring inom den här organisationen, men självklart finns det även här en mättnad, då gäller det att tydligt kunna visa nyttan av förändringen.

 Emily har som många andra medarbetare upplevt att det finns en speciell ”hamnen-anda” och att den har en stor del i att hon trivs så bra på sin arbetsplats.

— Jag är ju från Göteborg och jag hade en syn på vad Göteborgs hamn var innan och den ändrades totalt när jag började här. Hamnen har mycket större ansvar än vad man tror och vi jobbar med så mycket olika saker, det är väldigt fascinerande.

— Sen är alla så goa medarbetare, man känner sig välkommen och omhändertagen från dag ett här.

/

"Eftersom det inte är en jättestor organisation så krävs det att man hjälps åt och samarbetar."

Lars Petersson - Projektledare

Bakgrund: Väg- och vattenbyggnad (numera Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik) på Chalmers tekniska högskola.

Amerikaterminalen som första projekt
När Lars började på Göteborgs Hamn i april 2017 klev han genast in i ett av de större pågående
projekten, den nya kryssningsterminalen Amerikaterminalen.

- Förarbetet var då över och man hade just påbörjat byggnationen så det var bara att dyka rakt in.

Nu är projektet i sitt slutskede och den 10 april är det dags att klippa bandet när terminalen invigs. Det första kryssningsfartyget anlöper den 13 april.

Positiv stämning på jobbet
Lars trivs på jobbet och tycker att stämningen på Amerikaskjulet genomsyras av positivitet, även när det blåser kallare utanför.

- I andra organisationer sitter folk och gnäller över chefen på kafferasten men här pratar man om helt andra saker, det är en positiv anda som smittar av sig. Jag tycker att det är en bra mix av personer, det varierar mellan kön och ålder vilket också bidrar till en bra stämning.

I jämförelsen med tidigare jobb tycker Lars att han trivs bättre i en mindre organisation.

- Jag tycker att Göteborgs Hamn är lagom stort, man har ändå staden i ryggen och kan genom det få många fördelar som en stor organisation, samtidigt som man har gemenskapen som kännetecknar mindre organisationer.

- När man jobbar med större projekt involveras nästa alla avdelningar och man har därför mer utbyte av varandra mellan avdelningsgränserna. På en större organisation är det en många medarbetare som man inte har någon kontakt med och man är inte involverad i vad de gör, här känns det kul att folk i huset vet vad man jobbar med.

Lars tror att några viktiga egenskaper för att trivas inom Göteborgs Hamn är att man är en öppen och lyhörd person som kan lyssna in andras åsikter.

- Eftersom det inte är en jättestor organisation så krävs det att man hjälps åt och samarbetar. Man får vara beredd att hjälpa till lite här och var.

- Att knyta kontakter är nog det som jag tycker är roligast med det här jobbet. Från början tyckte jag kanske att det var tekniken som kändes rolig och utmanade, men just det här med att träffa många människor från olika yrkeskategorier är en stor vinst med jobbet.

En projektledares roll
Att vara öppen och lyhörd är även egenskaper som Lars tycker är viktiga när man jobbar som projektledare.

- För att lyckas som projektledare måste man vara lyhörd och kunna lita på andras kompetens och kunskap. Du måste ha förmågan att lyssna in från flera olika håll, utvärdera den information du har och sedan att kunna fatta beslut.

Efter projektet med Amerikaterminalen så har Lars många parallella mindre projekt framför mig. 

- Det är en annan sak som är roligt med det här jobbet, att det är en sådan stor variation. Du kan dels jobba med jättestora projekt som involverar väldigt många miljoner och samtidigt kan man driva en utredning som inte uppmärksammas eller är kostsam, men på sikt kan leda till stora förändringar. Eftersom man jobbar med flera projekt som löper samtidigt så blir det väldigt omväxlande, allt från dykarbeten under vattnet till att färdigställa lokaler. Eller att parallellt jobba med utredning eller förstudie i något projekt samtidigt som man färdigställer ett annat.

/

"Jag får möta många olika kulturer eftersom jag dagligen träffar sjöfolk av olika nationer."

Eric Berntsson - Säkerhetssamordnare

Bakgrund: Sjöfart- och Logistikprogrammet vid Chalmers Tekniska Högskola

Eric Berntsson har arbetat på Göteborgs Hamn sedan 2012 och mår som fisken i vattnet i den hamnnära miljön.

– Jag trivs väldigt bra med att varje arbetspass är nära havet. Dessutom får jag möta många olika kulturer eftersom jag dagligen träffar sjöfolk av olika nationer.

För Erik är ingen dag den andra lik. Som säkerhetssamordnare måste han vara kreativ och flexibel allt eftersom utmaningar dyker upp i olika former.

– Det viktigt att förutse eventuella problem och vidta de åtgärder som krävs för att driften av Energihamnen ska löpa smärtfritt. I mitt arbete samarbetar jag med hamnpersonal, lotsar och fartygsbesättningar. Vid fartygsankomst är jag på kajen och hjälper lotsen att positionera sina lastarmar. Om brandlarmet går är jag ofta först på plats och bistår räddningstjänsten att hitta rätt med nödvändig information.

Erics arbete innebär mycket problemlösning med till exempel utrustning på kaj eller pumpningar på hamnens pipelinesystem. Utmaningen är att kunna lösa problem enligt Energihamnens regler och riktlinjer. Ofta sker detta under tidspress.

– Felaktiga beslut kan få stora konsekvenser, så det gäller att vara förberedd, hålla huvudet kallt och aldrig stå på hälarna. En god hjälp på vägen är att kamratskapet mellan kollegorna är riktigt gott.

Lägg till mig på LinkedIn 

/

"– Vi jobbar ju väldigt nära inpå varandra, man lär ju verkligen känna de man arbetar med."

Fredrik Rauer - Trafiksamordnare


Fredrik började på Sjökaptensprogrammet på Chalmers med drömmen om att jobba till sjöss men livet hade andra planer - lagom till examen fick han beskedet att han skulle bli pappa. I samma veva erbjöds Fredrik ett heltidsvikariat på Göteborgs Hamn AB där han hade jobbat extra vid sidan av studierna. Nu har han varit på Port Control i sex år och trivs fortfarande lika bra.

 

Port Controls kontor påminner om ett flygledartorn högst upp i Amerikaskjulet med fantastisk utsikt och skärmar som registrerar varenda rörelse i hamninloppet och inne på terminalerna. Här sitter trafiksamordnare tillsammans med Vessel Traffic Service (VTS) och lotsbeställning.

– Ja vi har lite olika bakgrund och funktioner och tillhör även olika organisationer, de andra är anställda av sjöfartsverket medan vi traffiksamordnare är anställda av Göteborgs Hamn AB, säger Fredrik.

 

Port Control är bemannat dygnet runt och arbetsuppgifterna varierar beroende på tid på dygnet, men den grundläggande arbetsuppgiften är att godkänna fartygens planering till hamnen och hamnområdet. Alla kommersiella fartyg måste anmäla sig för att gå in till kaj eller passera igenom hamnområdet, ett område som sträcker sig från Älvsborg till Lärjeåns mynning.

– Vi har även hand om kringtjänster som att kontakta avtalsparters för avfallshantering eller påfyllning av färskvatten, säger Fredrik.  

 

Port Control är även ansvariga för all tillståndshantering, vilket innebär att för allt arbete som påverkar sjöfarten i hamnområdet måste man söka tillstånd om hos dem. I arbetet ingår även att vara en resurs när det kommer till att fråga saker som rör hamnen, exempelvis om den aktuella hamntaxan.

– Det kan vara både högt och lågt, frågor från kryssningspassagerare som inte hittar sin båt eller hur man skall frakta sina bilar till Afrika. Självklart kan vi inte svara på allt men vi kan alltid lotsa vidare, säger Fredrik.    

På Port Control är det viktigt att man har möjlighet att tempoväxla, man måste arbeta med insikten att det kan vara lugnt långa stunder för att sedan växla upp till en väldigt intensiv period.

– Om det sker ett tillbud t ex så att arbetsbördan går upp väldigt mycket så måste man kunna hantera det och samtidigt ha initiativförmågan att göra saker när det är lugnt, sådant som inte går att göra under intensiva perioder, säger Fredrik.


Fredrik anser att en viktig egenskap för arbetet är att vara social och van att hantera flera olika typer av människor, detta eftersom man har mycket kontakt med kunder. Det är även nödvändigt att man klarar av att jobba nära sina kollegor.

– Vi jobbar ju väldigt nära inpå varandra eftersom vi sitter som vi gör - liksom fast på ett ställe både under dag, natt och kväll. Man lär ju verkligen känna de man arbetar med och det är viktigt att man kan samarbeta bra, säger Fredrik.

 

För att trivas inom Göteborgs Hamn AB tycker Fredrik att det är viktigt att vara öppen för att samarbeta över avdelningsgränserna, speciellt då man delvis har en koordinerande roll gentemot terminalerna och sjöfartsnäringen. Det är därför viktigt att man ser till helheten och kan samarbeta över organisations- och företagsgränser.

– Det känns väldigt roligt att få jobba med sjöfart i Göteborgs Hamn AB, det är ett spännande arbete och en spännande organisation. Och så är det bra kollegor och en bra kontakt mellan de olika avdelningarna.  Som inom många områden inom bolaget så finns det även på Port Control en uppsjö av projekt som man kan fördjupa sig i ifall man är intresserad. På det viset kan man fortsätta att utvecklas - även om man stannar kvar på samma position länge, säger Fredrik.