Göteborgs Hamn AB - Startsida

Ex-jobb, praktik och prao

För oss är det viktigt att erbjuda de unga möjlighet till att komma ut i arbetslivet och skaffa sig en första erfarenhet. Vi erbjuder goda möjligheter för studenter som vill praktisera eller göra sitt examensarbete hos oss.

Ex-jobb

Hos oss får du möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper. Ett examensarbete hos oss ger dig nya idéer och perspektiv men också möjlighet för dig att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet. 

Vi erbjuder engagerade handledare och marknadsmässig ersättning. Under hela examensarbetet har du nära kontakt med din handledare hos oss. Skicka din ansökan med ditt förslag på ex-jobb till oss via student@portgot.se 

Vi ser gärna att du har idéer inom följande områden:

ANLÄGGNING
Kajer, framtidens kajer, anläggningar, konstruktion, grundläggning, pålning, muddring, mudderdeponier, farled, underhåll, renovering.

BETONG
Byggnadsmaterial, hållfasthet, fundament, konstruktion, slitstark betong, terminalytor, kajer.

SÄKERHET
Elsäkerhet, brandsäkerhet, intrång, skalskydd, arbetsmiljö, sjötrafikkommunikation.

HAMNUTVECKLING OCH LOGISTIK
Logistikmark, järnväg, väg, infrastruktur, fastigheter, långsiktig utveckling och expansion, optimering av anlöpsprocessen.

MILJÖ
Sjöfartens påverkan på klimatet, utsläpp och partiklar, buller i närområdet, alternativa fartygsbränslen till exempel flytande naturgas, gasåtervinning vid lastning av fartyg.

Praktikplats

Vill du praktisera hos Göteborgs Hamn AB? Mejla student@portgot.se och berätta inom vilket område du vill praktisera så kommer vi att återkoppla till dig!

Prao och studiebesök för grundskolan

För att underlätta för elever i grundskolan att komma i kontakt med arbetslivet har Göteborgs Hamn AB ett samarbete med praktikplatsen.se.

Praktikplatsen.se är Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) praktikförmedling för att samordna praktikplatser för grundskolor.

Förutom att ta emot praktikanter och prao-elever innebär samarbetet även att hamnen bjuder in intresserade skolklasser på studiebesök.