Göteborgs Hamn AB - Startsida

Anställningsförmåner

Som anställd i Göteborgs Hamn AB får man ta del av en rad förmåner.

Friskvård
• Friskvårdsbidrag
• Sponsring av startavgifter till Göteborgsvarvet, Midnattsloppet och andra gemensamma aktiviteter
• Cykelservice varje vår
• Cykelsubvention
• Cykelleasing
• Företagshälsovård med hälsoprofilsundersökning
• Medarbetarstöd (via Falck Healthcare)

Pensioner och försäkringar
• Tjänstepension för tjänstemän och arbetsledare (ITP) respektive arbetare (Avtalspension SAF-LO)
• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
• Arbetsskadeförsäkring (TFA)
• Olycksfallsförsäkring fritid för arbetare (Folksam, TFF)
• Frivilliga gruppförsäkringar i Skandia (livförsäkring, sjukförsäkring, trygghetskapital, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring)

Ytterligare förmåner
• Subventionerad lunch (för närvarande via lunchkortet Sodexo)
• Subventionerat Västtrafik-kort
• Extra ersättning vid vård av sjukt barn
• Löneväxling mot pension
• Förskottssemester vid nyanställning
• Gratis synundersökning
• Bidrag till glasögon eller linser (som oftast vart tredje år)
• Rabatt vid köp av biljetter till Göteborgsoperan
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till personligt stöd
• Möjlighet till volontärarbete åtta timmar per anställd och år
• Lönetillägg vid tjänsteresa
• Milersättning
• Möjlighet till subventionerad parkering