Göteborgs Hamn AB - Startsida

E-tjänster Göteborgs Hamn AB

Här hittar du länkar till våra e-tjänster samt blanketter för tillståndsansökningar och ansökan om tillträde till hamnområdet.

TrackTrace png small.pngTrack&Trace
Ett digitalt verktyg som gör det enkelt att följa gods i realtid

Allberth.pngAllberth
Digitalt kajplaneringsverktyg för effektivare anlöp.

PortApp.pngPortApp
För våra externa användare av PortApp för visning
av anlöpsdata och wastehantering.

Bunkerappen.pngBunkerappen
Kajbokningar på kaj 512-518 och anmälan av
bunkringar. Läs mer här.

Permesso.pngPermesso
Arbetstillstånd, hetarbetstillstånd och
samordningstillstånd. Gäller endast Energihamnen

Newpipe.pngNewpipe
Boka pumpning av energiprodukter.
Läs mer om Newpipe.

Gront_kort.pngGrönt Kort
Utbildningsregister för att säkerställa att all
personal i Energihamnen har rätt utbildning.

TRIA.pngTRIA
Rapportera in synpunkter på vår verksamhet,
klagomål och förbättringsförslag. Läs mer om TRIA.

Besoksanmalan.pngBesöksföranmälan
Föranmäl besök till Port 1. Läs mer här.
Föranmäl besök till Port entry. Läs mer här.

Fartygsanmalan.pngFartygsanmälan
Fartyg som ska anlöpa ska anmälas senast
24 timmar före ankomst. Läs mer här.

Elanslutning.pngElanslutning Stigbergskajen
Anmäl elektrisk anslutning av fartyg
vid Stigbergskajen. 

E-faktura.pngE-faktura
Som offentligt ägt bolag  ska vi faktureras med
elektronisk faktura. Läs mer här.

 

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Sjöfartsverket. Har du frågor om systemsupport, kontakta

Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Göteborgs Hamn AB:
e-post: portcontrol@portgot.se  

Besöksföranmälan till Port Entry

Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten. Föranmäl besök.

Besöksföranmälan Port 1

Tänk på att det är förbjudet att fotografera och röka i hela Energihamnen. I Energihamnen gäller hastighetsgräns på 40 km/h. Föranmäl besök till Port 1.

Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten.

Bunkerappen

Bunkerappen används av samtliga bunkeraktörer för kajbokningar på kaj 512-518 samt för anmälan av bunkringar inom Göteborgs Hamn. För frågor rörande Bunkerappen, vänligen kontakta Produktionsplaneraren i Energihamnen på telefonnummer 031-368 75 24.

TRIA - Rapportera in synpunkter på vår verksamhet

I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet, klagomål och förbättringsförslag i vårt avvikelsehanteringssystem TRIA.

Inom hamnområdet ska följande händelser, utöver lagstadgade rapporteringskrav, rapporteras till Göteborgs Hamn AB:

  • kollision mellan fartyg eller kollision mellan fartyg och land
  • ej manöverfärdigt fartyg, fartyg som slitits från kajen eller fartyg med ”black out”
  • större händelser vid förtöjning, bogsering eller ankring som orsakat eller kan ha orsakat skada på hamnens anläggningar
  • brand eller explosion på kajen eller ombord på fartyg
  • olycka/tillbud ombord på fartyg eller på terminal som rör farligt gods
  • utsläpp av brandfarlig, giftig gas/produktutsläpp eller annat miljöfarligt ämne 
  • misstanke om intrång, sabotage, bombhot eller annan misstänkt verksamhet som skulle kunna utgöra ett hot mot fartyg, hamnanläggning eller människa
  • personskada

Newpipe

Via Newpipe bokas pumpningar av olika energiprodukter. För att få behörighet till Newpipe krävs att du arbetar för ett oljebolag som kontinuerligt har uppdrag via Göteborgs Hamn. Behörighet till Newpipe utfärdas av den kundadministratör som finns på respektive oljebolag. Varje användare får då ett personligt användarnamn och lösenord. Vid frågor angående Newpipe kontakta Eric Berndtsson, 031-368 75 24 eller eric.berndtsson@portgot.se

 

Track&Trace


Track&Trace

Track&Trace är ett digitalt verktyg som gör det enkelt att följa ditt gods i realtid. Genom ökad visibilitet möjliggör Port Optimizer ™ Track&Trace effektivisering av godsflödet för flera aktörer så som varuägare, tågoperatörer och terminaloperatörer. Du kan både se estimerade tudpunkter för godsets resa och följa hur det i realtid passerar milstolpar längs vägen. Exempelvis att fartyget har anlöpt eller när tåget har passerat en stationDu kan enkelt välja vad du vill se och få notifieringar anpassade efter dina behov. 

Läs mer om Track&Trace.