Göteborgs Hamn AB - Startsida

Bogserbåtsregler Göteborgs hamn

Hamnmyndigheten kan i enlighet med § 20 i Hamnordningen föreskriva assistans av bogserbåt.

Regler för bogserbåtsassistans i Göteborgs hamn är framtagna i samråd med Sjöfartsverket och ger information om antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång till Göteborgs hamn. Vid beräkning av antalet bogserbåtar är utgångspunkten normala strömförhållanden och vindstyrka upp till 10 m/s.

Vid ogynnsamma strömförhållanden och vindstyrkor över 10 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs. Lotsen avgör tillsammans med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

För icke lotspliktiga fartyg rekommenderar Hamnmyndigheten som ansvarig för säkerheten och hamnens anläggningar, att lots anlitas vid bogserbåtsassistans.

Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive terminal och det antal bogserbåtar som under normala förhållanden ska användas. 

Gällande högeffektivt roder så är det ett roder som vid max rodervinkel ger god sidkraft och ingen eller endast obetydlig kraft för över. Högeffektivt roder kan vara av typen Schilling, Becker Flap rudder, eller annan produkt med motsvarande funktion. Ett normalt spadroder som kan läggas med stor rodervinkel räknas inte som ett högeffektivt roder. Alla så kallade högeffektiva roder kan inte betraktas som högeffektiva varför hamnmyndigheten, i samråd med lotsarna Göteborg, förbehåller sig rätten att definiera och bedöma ett roders kapacitet. Om ett fartyg vill påvisa att man har ett högeffektivt roder, likvärdigt med ovanstående beskrivning, skall beskrivning och ”vector diagram” av rodret med ahead force och side force i % sändas in till Hamnmyndigheten för bedömning.

Se specifikation per hamndel nedan.

Förändringar i Göteborgs hamns bogserbåtsregler ska ske i samråd med Sjöfartsverket, Göteborgs lotsområde.

Eskortbogsering är obligatorisk i Göteborgs hamn för tankfartyg över 30 000 ton. Bogserbåtsbolaget i Göteborgs hamn, Svitzer, kan erbjuda detta. Fartyg med obligatorisk eskortbogsering ska följa OCIMF:s (the Oil Companies International Maritime Forum) rekommendationer.

För detaljerad information om vilka regler som gäller angående eskortbogsering av tankfartyg i Göteborgs Hamn, se våra allmänna hamnföreskrifter.

Se nedan för detaljerade specifikationer per hamndel.

Torshamnen - ankommande fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller +
högeffektivt roder
Bogpropeller
+ sidopropeller
akter alt. azipod
Bogpropeller
+ 2 propellrar 
och  2 roder
100-139 1 1 1 1 1
140-179 2 1 1 1 1
180-239 3 2 2 2 2
240-289 4

3

2 2 2
290- 4* 4* 4* 4* 4*

* Varje bogserbåt ska ha BP (Bollard Pull) på minimum 50 ton.

 

Torshamnen - avgående fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller
+ sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller
+ 2 propellrar 
och 2 roder
100-139 1 1 1 1 1
140-179 2 1 1 1 1
180-239 2 2 2 2 2
240-289

3

2 2 2 2
290- 4* 4* 4* 4* 4*

* Varje bogserbåt ska ha BP (Bollard Pull) på minimum 50 ton.


Arendal, Skandia- och Älvsborgshamnen - ankommande fartyg

(OBS! Gäller ej kaj 600-601, scrolla längre ned på sidan för separat tabell).

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-249 2 1 (0***) 1 (0*) 0 0
250-349 3 2 1 0 0
350- 3 2 2 1 (0**) 2 (1**)

* Fartyg med LOA <180 meter.
** Fartyg med djupgående <10 meter.
*** Fartyg med LOA < 152 meter vid ank/avg på kajplatserna 610 – 615 och utrustade med CPP (
Controllable Pitch Propeller).

 

Arendal, Skandia- och Älvsborgshamnen - avgående fartyg 

(OBS! Gäller ej kaj 600-601, scrolla längre ner på sidan för separat tabell).

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-249 2 1 (0**) 1 (0*) 0 0
250-349 2 1 1 0 0
350- 2 1 1 0 1

* Fartyg med LOA <180 meter.
** Fartyg med LOA < 152 meter vid ank/avg på kajplatserna 610 – 615 och utrustade med CPP (
Controllable Pitch Propeller).  

Kaj 600-601 - ankommande fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-189 2 1 1 (0*) 0 0
190-
0-4 m/s
2 2 (1**) 2 (1**) 2 (1**) 2 (1**)

190-
4-12 m/s

3 2 2 2 2
190-
12-14 m
3 3 3 3 3

190-
14-16 m/s

3*** 3*** 3*** 3*** 3***

* För fartyg med LOA <180 meter.
** Under förutsättning att kaj 520 är tom.
*** Den sammanlagda kraften från minst 3 bogserbåtar skall vara minst 150 ton BP (Bollard Pull).

Ankomst för fartyg >190 meter får inte förekomma vid medelvind över 16 m/s. När medelvinden överstiger 12 m/s vid ankomst/avgång till kaj 601, med fartyg >190m ska lastning/lossning vid kajerna 520 och 521 stoppas.

Vindmätaren på "Karet" används som referensstation. 


Kaj 600-601 - avgående fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-189 2 1 1 (0*) 0 0
190-
0-10 m/s
2 1 1 1 1

190-
10-16 m/s

3 2 2 2 2
190-
16-18 m/s
3 150 ton BP** 150 ton BP** 150 ton BP** 150 ton BP**

* För fartyg med LOA <180 meter.
** Den sammanlagda kraften från minst två bogserbåtar skall motsvara minst denna BP (Bollard Pull).
Avgång för fartyg >190 meter ska inte förekomma vid medelvind över 18 m/s utan att en riskbedömning har gjorts med hamnmyndigheten och Sjöfartsverket.
När medelvinden överstiger 12 m/s vid ankomst/avgång till kaj 601, med fartyg >190m ska lastning/lossning vid kajerna 520 och 521 stoppas. 
Vindmätaren på "Karet" används som referensstation. 

Skarviks- och Ryahamnen - ankommande fartyg
Kaj 509:
Fartyg med LOA (Length Over All) ≥ 120 m och vindstyrka ≥ 12 m/s (medelvind vid ”Karet”) är det obligatoriskt med en (1) bogserbåt.
Kaj 551: Scrolla längre ned på sidan för separat tabell.

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-179 2 1 (0*) 0(1**) 0(1**) 0(1**)
180-209 3 1 0 0

210-

4 3 2 1 1


* För fartyg med LOA < 145 m till kaj 510, 511, 519, 520 och 521, och utrustade med bogpropeller samt CPP (Controllable Pitch Propeller).

** För fartyg till Kustkajen 512-518.

 

Skarviks- och Ryahamnen - avgående fartyg
Kaj 510 & 519: Antalet bogserbåtar ökas med en (1) vid djupgående ≥ 10 meter. 
Kaj 551: Scrolla längre ned på sidan för separat tabell.

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-179 2 1 (0*, **) 0(1***) 0(1***) 0(1***)
180-209 2 1 0 0

210-

3 2 1 0 0


* För fartyg med LOA < 145 m från kaj 510, 511, 519, 520 och 521, och utrustade med bogpropeller samt CPP (Controllable Pitch Propeller).
** För fartyg med LOA <170 m och utrustade med bogpropeller samt CPP (Controllable Pitch Propeller) behövs ej bogserbåt om stäven pekar ut mot farleden.
*** För fartyg från Kustkajen 512-518

 

Kaj 551 - ankommande fartyg
Kaj 551: Vid vindstyrka ≥ 12m/s (medelvind vid "Karet") är det obligatoriskt med en (1) bogserbåt. 
Kaj 551: För gasfartyg utan fungerande bogpropeller är det obligatoriskt med en (1) bogserbåt.

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + azipod Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
100-119 1 1 (0*) 1 (0*) 0 0
120-139 2 1 (0*) 0 0
140- 2 0 0

* Om djupgåendet <7,3 meter vid MW

Kaj 551 - avgående fartyg
Kaj 551: Vid vindstyrka ≥ 15m/s (medelvind vid "Karet") är det obligatoriskt med en (1) bogserbåt. 
Kaj 551: För gasfartyg utan fungerande bogpropeller är det obligatoriskt med en (1) bogserbåt.

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + azipod Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
100-119 1 1 (0*, **) 1 (0*,**) 0 0
120-139 2 1 (0**) 1 (0*,**) 0 0
140- 2 1 (0***) 0 0

* Om djupgåendet <7,3 meter vid MW
** Om fartyget ligger med stäven mot farleden oberoende av djupgåendet.
*** Om fartyget ligger med stäven mot farleden och om djupgåendet <7,3 meter vid MW

 

Innerhamnar - ankommande fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-179 2 1 0 0 0
180-209 3 2 2 0 0

210-

4 3 3 1 1

 

Innerhamnar - avgående fartyg

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
120-139 1 0 0 0 0
140-179 2 1 0 0 0
180-209 3 1 1 0 0

210-

4 2 2 1(0*) 1

* Fartyg med azipod och som ligger med BB-sida till kaj 34-36 vid Stigbergskajen kan avgå utan bogserbåt.

 

Indockning av fartyg, Gotenius varv

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
0-110 2 1 0 0 0Utdockning av fartyg, Gotenius varv

Antal bogserbåtar
LOA (m)   Bogpropeller Bogpropeller + 
högeffektivt roder
Bogpropeller + sidopropeller 
akter alt. azipod
Bogpropeller + 2 propellrar
och 2 roder
0-110 1 0 0 0 0

 

Ladda ner pdf med innehåll här


Sidan uppdaterades senast 2020-10-27