Göteborgs Hamn AB - Startsida

Klimatneutrala transporter med Railport Scandinavia

Tack vare långsiktiga investeringar i Railport Scandinavia-nätverket står vi idag med ett effektivt system som dessutom är i det närmaste helt befriat från koldoixidutsläpp. Vi fortsätter att arbeta mot nollutsläpp – men innan vi når dit kan du klimatkompensera för den sista rest som kvarstår idag. När du blir en ”Climate neutral Railport Partner” administrerar vi klimatkompensationen och garanterar att dina inlandstransporter på järnväg till och från Göteborgs hamn är klimatneutrala.

Göteborgs Hamn AB:s Climate Neutral Railport Partner-program är certifierat enligt CDM Gold Standard, med höga krav på implementering, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Så blir du klimatneutral

CNRP illustration.png

Var går dina pengar?

Principen för klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp betalar för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Kompensationen kan exempelvis bygga på att ge pengar utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi.

Klimatkompensation inom CNRP går till en solkraftspark i Rajasthan i nordvästra Indien. Huvudsyftet med detta projekt är att producera grön el genom solcellspaneler. Detta är ett storskaligt solenergiprojekt med en installerad kapacitet på 70 MW, som genererar 122 108 MWh per år.

Med all denna gröna energi behöver människorna i regionen inte längre använda fossila bränslen som kol eller olja för att generera elektricitet. Dessutom hjälper vi också till att pressa ner priserna på denna teknik, vilket gör den mer åtkomlig över hela världen.

Vi fortsätter reducera utsläpp på hemmaplan!

Klimatkompensation är ett sätt för oss att bidra till ett bättre klimat MEDAN vi fortsätter arbeta mot att reducera de sista klimatutsläppen ur Railportsystemet. Att klimatkompensera innebär inte att vi minskar våra ansträngningar att reducera utsläpp.

Nyfiken på att delta i Climate Neutral Railport Partner-programmet?

Kontakta Richard Mellgren för mer information:
E-post: richard.mellgren@portgot.se
Telefon: 031-368 76 80