SVENSKA EXPORTFRAMGÅNGAR

Hur går det egentligen till när svenska företag exporterar sina varor ut i världen? Här kan du följa framgångsrika svenska produkters väg från råvara till slutkonsument.

Läs mer

VÄDER OCH VATTENSTRÖMMAR

Här hittar du information om vattenströmmar och höjd på vattenstånd i Göteborgs Hamn. Du får även veta hur vädret är i hamnen och hur vindarna blåser, både vid kaj och på farlederna.

Läs mer

VÄRLDENS HAMNAR I SIFFROR

Vilka är världens största containerhamnar? Vilka är de största hamnarna i Europa räknat i ton? Vilken utveckling har Göteborgs Hamns volymer haft i ett historiskt perspektiv? Allt detta finns nu samlat i vårt interaktiva statistikrum.

Läs mer

HÅLLBAR HAMN

Göteborgs Hamn har ett konstant fokus på hållbar tillväxt. För det är bara genom att sätta hållbarhetsfrågorna i centrum som vi kan skapa långsiktiga förutsättningar som hjälper kunder, samarbetspartners och anställda att växa. Läs mer om hur vi arbetar hållbart.

Läs mer
ANKOMSTER AVGÅNGAR
FARTYG ANKOMST KAJ
Visa alla ankomster
FARTYG AVGICK KAJ
Visa alla avgångar
Tåg på uppgång

59 000 ton koldioxid. Så mycket utsläpp sparades förra året genom att 406 000 containrar transporterades med tåg istället för med lastbil till och från hamnen.

144 000
406 000